Terrana NN

1. Przeznaczenie

Terrana to bardzo wczesna odmiana z przeznaczeniem na skrobie i chipsy, o bardzo wczesnym okresie dojrzewania. Uprawa tej odmiany umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie przetwórstwa w przemyśle skrobiowym.

2. Wartość użytkowa

Jest to połączenie średnio - wysokich plonów bulw z wyjątkowo wysoką zawartość skrobi ok. 19%. Dzięki tej odmianie możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie przetwarzania ziemniaków w przemyśle skrobiowym. Terrana jest również bardzo interesująca dla branży chipsowej, ponieważ może wcześnie dostarczać bulwy o bardzo wysokiej jakości, wcześniej niż dotychczas.

3. Właściwości bulw

Kształt: okrągło-owalny Oczka: średnie
Wielkość: średnio Skórka: szrostka
Ilość: wysoka Miąższ: żółtobiały
Plon: średnio-wysoki Sort: wyrównany
Skrobia: wysoki    

4. Odporność na:

Nicienie: RO1, RO4 Czarna nóżka: wysoka
Mokra zgnilizna: wysoka Zarazę łecin: średnio-wysoka
Wirus Y: bardzo wysoka Brunatna plamistość: bardzo wysoka
Parcha: średnia Wirus L: wysoka
Rhizoktonia: bardzo wysoka    

5.Cechy wegetacyjne

Terrana ma szybki rozwój w początkowym okresie, szybkie zwieranie rzędów, krzaki są wysokie, kwiaty białe, intensywność kwitnienia niewielka.

6. Zdolność przechowalnicza

Dobra zdolność przechowalnicza, średni okres spoczynku

 

Zalecenie agrotechniczne

​1. Wybór pola i deszczowania:

Terrana uprawiana na skrobia, nie ma szczególny zaleceń przy wyborze pola. Ze względu na stosunkowo szybki przyrost łęcin i dużą ilość bulw, a także krótki okres wegetacyjny, lepsze są jednak gleby z odpowiednim zaopatrzeniem w wodę lub możliwością podlewania. Plantacje przeznaczone do nawadniania muszą być traktowana priorytetowo. Gleba do produkcji na chipsy może być lżejsza ale z możliwością nawadniania, wtedy zawartość skrobi nie przekracza pożądanych 18% i zapobiega się występowania parcha. Na innych glebach zawartość skrobi zostać obniżone poprzez ukierunkowane nawożenie potasem (K). Terrana nadaję się do uprawy pod przykryciem.

2. Sadzenie

Aby zapewnić wczesne zbiory przy stabilnych plonach Terrany, należy bulwy podkiełkować lub pobudzić (szczególnie ważne w przypadku produkcji chipów), aby na wczesnym etapie przyspieszyć wschody. Zalecany rozstawy to 30-32 cm przy redlinach 75 cm. Zalecana obsada to ok 43.000 roślin/ha. Zaleca się ochronę roślinę (zaprawianie bulw) przeciwko Rhizoktonii.

3. Nawożenie

Przy ustalaniu nawożenia ważne są wyniki badań gleby, które koniecznie trzeba uwzględnić. Oczekiwana wydajność plonu na poziomie 350-400 dt / ha przy średniej zasobności (C) gleby, wymaga zastosowania następujących ilości substancji odżywczych. Są to jednak ilości orientacyjne z odchyleniami w zależności od lokalnych warunków:

P2O5   80 - 100 kg / ha
MgO    50 - 70 kg / ha
K2O    140 - 180 kg / ha w postaci siarczanowej dla ziemniaków skrobiowych                             160 - 220 kg / ha dla chipsów ziemniaczanych

Zapotrzebowanie na N dla: ziemniaków skrobiowych 150 - 170 kg / ha,                                                                               chipsy ziemniaczane     160 - 180 kg / ha

4. Ochrona roślin

W związku ze stosunkowo szybkim wzrostem i rozwojem krzaków, należy wcześniej przeprowadzić mechaniczne i chemiczne zwalczanie chwastów. Końcowy zabieg powinien zostać wykonany przed zwarciem rzędów. Ciągła poprawa pogody odpowiadająca szybkim przyrostom plonu jest warunkiem wysokich wydajności i dobrych parametrów bulw.

5. Zbiory i przetwarzanie

Zasadniczo Terrana nadaje się do produkcji chipsów zaraz po zbiorach, w przypadku ziemniaków skrobiowych nie ma specjalnych wymagań dotyczących procesu zbioru. Aby uzyskać dobrą jakość chipsów ziemniaczanych, wymagane jest zminimalizowanie uszkodzeń mechanicznych i zielonych bulw. Zbiór ziemniaków na chipsa z pola nie jest możliwe we wszystkich warunkach (bujna zielona łęta), dlatego przed zbiorem powinien być wykonany wstępny pomiar jakości płatków chipsa w laboratorium, a następnie niszczenie łęcin.

prev
next

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij