Tucan NN

 

1. Przeznaczenie

Tucan jest odmianą wczesną, przydatną dla przetwórstwa spożywczego, szczególnie do produkcji na chipsy, skrobie i susz. Wczesna dojrzałość bulw wraz z ich szybkim wzrostem jest jej dużą zaletą. Odmiana ta gwarantuje zdecydowanie wcześniejszy plon do przetworzenia na chipsy.

2. Wartość użytkowa

Podwyższona zawartość skrobi powoduje, że Tucan jest przydatny dla przetwórstwa spożywczego, głównie ze względu na wysoką jakość bulw.

3. Właściwości bulw

Kształt:   Oczka: płytkie
Wielkość: średnia Skórka: gładka
Ilość: średnia Miąższ: jasnożółty
Plon: wysoki Sort: wyrównany

4. Odporność na:

Rak: D1 Nicienie: Ro1, Ro4
Wirus Y: bardzo wysoka Zaraza: bardzo wysoka
Liściozwój: bardzo wysoka Mokra zgnilizna: średnia
Parcha: średnia Rdzawa plamistość: średnia
Rhizoktonia: wysoka czarna nóżka: wysoka

 

5.Cechy wegetacyjne

Równomierne wschody, szybkie tempo rozwoju w początkowym okresie, kwiaty białe, ilość kwiatów średnia.

6. Zdolność przechowalnicza

Dobra zdolność przechowalnicza, długi okres spoczynku bulw.

 

Agrotechnika uprawy - zalecenia

1. Wybór stanowiska: 

Stanowisko dla tej odmiany powinno umożliwiać wczesne sadzenie, dlatego nie należy wybierać pól mokrych i zimnych. Nie ma dużych wymagań co do typu gleby. 

2. Nawożenie: 

Zalecenia nawozowe należy oprzeć na podstawie przeprowadzonych badań glebowych. Nawożenia azotem (N) odmian skrobiowych dla przetwórstwa, zależne jest od klasy ziemi oraz zasobności w wodę, powinno wynosić dla gleb typu czarnoziemów oraz podobnych 130 kg/ha, gleb gliniasto-piaszczystych i piaszczystych 140 kg/ha, a dla pól nawadnianych 145 - 155 kg/ha.  

Nawożenie potasem (K) uwarunkowane jest od zasobność tego składnika w glebie. Jeżeli wartość jest poniżej 8 mg/100g, powinno się zastosować nawożenie jesienią. Najlepiej potas zastosować pod przedplon. Przy odmianach wczesnych, szczególnie  wcześnie sadzonych, należy zwrócić uwagę na zasobność gleby w łatwo przyswajalny fosfor (P2O5), rozpuszczalny w wodzie co najmniej w 93 %. Podczas zimnej i mokrej pogody wiosennej jest wskazane przy średnim stopniu zasobności, nawożenie w ilości 70 - 100 kg/ha. Na bardzo zimnych glebach pewne korzyści może przynieść także dodatkowe nawożenie bezpośrednio w redliny. Przy produkcji ziemniaków na skrobię, należy podwyższyć dodatkowo nawożenie P + K w zależności od zasobności gleby o 40 kg/ha czystego składnika P2O5.

3. Sadzenie:

Przed sadzeniem należy podkiełkować lub pobudzić bulwy, co przyśpieszy dodatkowo uzyskanie wczesnego i wysokiego plonu. 

W przypadku wystąpienia długich kiełków - etiolowanych , należy je oberwać. Uzyskamy wtedy mocne, krótkie kiełki świetlne, szczególnie przy odpowiedniej ilości światła. Zaprawianie bulw przeciwko Rhizoktonii daje w większości lat wyraźne pozytywne efekty w zdrowotności plantacji. Zalecane jest zaprawianie na mokro podczas sadzenia.

Sadzić należy najwcześniej jak jest to możliwe. Dla produkcji chipsów, bulw o średniej wielkości należy sadzić ziemniaki w mniejszych odstępach. Przy szerokości redlin 75 cm odstęp w rzędach powinien wynosić 29 - 30 cm, co odpowiada ok. 45 000 sadzeniaków na 1 ha. Ponieważ odmiana Tucan należy do odmian grubo-kłębowych, zawężenie rozstawy w rzędach zwiększa plon i jego wyrównanie. 

4. Pielęgnacja i ochrona roślin: 

W związku z szybkimi wschodami i rozwojem roślin, tak chemiczne niszczenie chwastów, jak i zabiegi pielęgnacyjne muszą być przeprowadzone bardzo szybko zaraz po posadzeniu. Ostatnie redlenie jest konieczne przed zwarciem międzyrzędzi. Duże znaczenie ma uformowanie właściwych szerokich i nie płaskich redlin. Zalecane jest, dla uzyskania jakościowo dobrego plonu, stosowanie zapobiegawczo i powtarzanie, oprysków przeciwko zarazie ziemniaczanej. Łęty należy niszczyć krótko przed zbiorem.

5. Zbiór:

Tucan ma wysoką zawartość suchej masy, dlatego szczególnie ważne, przy zbiorze, jest zwrócenie uwagi na dojrzałość skórki, co zmniejszy ilość uszkodzeń bulw przy zbiorze i ograniczy ich infekcje podczas przechowywania. Na polach o większej ilości kamieni, surowiec, który chcemy przechowywać, zalecamy zaprawiać przeciwko suchej zgniliźnie. 

6. Przechowywanie: 

Tucana  dla celów konsumpcyjnych można przechowywać powyżej 6 miesięcy i nie traci ona swoich walorów smakowych jak i cech jakościowych. 

Dla przetwórstwa spożywczego (chipsy, granulaty, kostka garmażeryjna) najlepiej nadaje się do stycznia.

 
prev
next

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij