Pirol NN

 

1. Przeznaczenie

Pirol NN jest średnio wczesną odmianą ogólnoużytkową, o podwyższonej zawartości skrobi, o wysokiej przydatności dla przetwórstwa spożywczego, szczególnie do produkcji chipsów.

2. Wartość użytkowa

Dzięki korzystnemu powiązaniu kilku cech, m.in. wczesności z wysoką zawartości skrobi (ok. 18 %) oraz niskiej zawartości cukrów redukujących, Pirol jest szczególnie predysponowany jako surowiec do produkcji chipsów i suszy spożywczych, a także dla wczesnej kampanii przetwórczej.

3. Właściwości bulw

Kształt: okrągły Wielkość: średna
Ilość: średnia Wydajność: średnia
Skórka: lekko-siatkowana Oczka: płytkie
Miąższ: jasno żółty Sort: bardzo wyrównane

4. Odporność na:

Raka: D1 Nicienie: Ro1, Ro4 
Wirus Y: wysoka Mokra zgnilizna: wysoka
Czarna nóżka: wysoka Zaraza: średnia
Rhizoktonia: wysoka Parch: wysoka
Rdzawą plamistość wysoka NTN: bardzo wysoka

5. Cechy wegetacyjne

Pirol ma krzak wysoki, który charakteryzuje się szybkimi wschodami i silnym rozwojem. Kwiaty są kolory jasnego z niebiesko-fioletowymi przebarwieniami.

6. Zdolność przechowalnicza

Pirol przechowuje się bardzo dobrze i nie pobudza się przedwcześnie do kiełkowania. Bardzo długo zachowuje swoje wysokiej jakości                parametry przez cały okres przechowywania do lutego/marca. Niska zawartość cukrów redukujących pozostaje stabilna podczas całego procesu przechowywania.

Agrotechnika uprawy - zalecenia

1. Wybór stanowiska:

Pirol NN nie ma szczególnych wymagań glebowych, nie lubi gleb suchych i piaszczystych oraz torfowych. Dla uzyskania dobrego plonu, w pełni wykorzystującego jego potencjał plonowania powinno się go sadzić na glebach, o dobrym zaopatrzeniu w wodę, ewentualnie w miarę potrzeby i możliwości stosować deszczowanie.

2. Nawożenie:

Dla określenia zapotrzebowania na składniki nawozowe, najlepiej jest opierać się na wynikach zasobności danego składnika w glebie. Przy oczekiwanym plonie 40 t/ ha oraz średniej zawartości składników w glebie, należy stosować następujące ilości nawozów:

  • ​N   120-150 kg/ha
  • P2O5    90-120 kg/ha    

  • K2O     180-220 kg/ha  najlepiej w formie siarczanowej

  • MgO    50-70 kg/ha

Przy produkcji sadzeniaków w zależności od zasobności gleby zaleca się 80 – 90 kg/ha azotu (N).Forma siarczanowa potasu zalecana jest w celu uzyskania wyższej zawartości skrobi.

3. Sadzenie:

Pirola sadzimy w wilgotną ale nie mokrą i wystarczająco ogrzaną glebę (ok 10oC). Zalecany odstęp między sadzeniakami powinien być 28 - 32 cm przy szerokości redlin 75 cm, w zależności od wielkości (kalibrażu) bulw.
Wskazane jest zaprawianie bulw przeciwko Rhizoktonii oraz pobudzenie ich do kiełkowania przed sadzeniem.

4. Pielęgnacja i ochrona roślin:

W związku z szybkimi wschodami i rozwojem roślin, wskazane jest chemiczne niszczenie chwastów. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne muszą być przeprowadzone bardzo szybko po posadzeniu. Ostatnie redlenie należy wykonać przed zwarciem międzyrzędzi. Duże znaczenie ma uformowanie właściwych redlin – szerokich i nie płaskich. Jest to ważne dla uzyskania dużego, wysoko jakościowo plonu. Zalecane jest stosowanie zapobiegawczo i powtarzanie oprysków przeciwko zarazie ziemniaczanej. Celem pełnego wykorzystania okresu wegetacji (o ile z przyczyn fitopatologicznych jest konieczne) łęty należy niszczyć krótko przed zbiorem.

Pirol jest wrażliwy na stosowane herbicydy (metrybuzyna – przebarwienia na liściach). Ważne jest dokładne przestrzeganie wszystkich zaleceń, szczególnie wysokości dawek i zalecanych terminów wykonywanych zabiegów.
Wskazane jest regularne i terminowe niszczenia chwastów.

5. Zbiór:

Pirol poprzez wysoką zawartość suchej masy, jest wrażliwy na uszkodzenia przy zbiorze, dlatego też ważne jest zwrócenie uwagi na dojrzałość skórki. Ma to pozytywny wpływ na ograniczenie infekcji bulw (sucha zgnilizna), szczególnie podczas przechowywania. Przy zbiorze z pól  zakamienionych, surowiec, który chcemy dłużej przechowywać zalecamy zaprawiać przeciwko suchej zgniliźnie.

Zbiór należy przeprowadzić delikatnie, na w pełni dojrzałych bulwach (skórka jest twarda), przy wysokiej temperaturze gleby, sprzyja to uzyskaniu wysokiej jakości produktu o bardzo niskiej zawartości cukrów redukujących.

prev
next

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij